PROLOGIC BAT MULTI-COLOUR BITE ALARM

Zasilanie 2 x bateria AAA (nie dołączone) Włączenie / Wyłączenie – Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power przez 3 sekundy. V – Głośność – Możesz wybrać jeden z 6 stopni głośności w tym tryb cichy. S – Czułość – Możesz wybrać jeden z 6 poziomów czułości. Po zwolnieniu przycisku S diody będą migać sygnalizując wybrany poziom czułości. N – Podświetlenie nocne – Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy by aktywować lub dezaktywować zielone światło podświetlenia nocnego. Opcja Multi-Color LED – Naciśnij I przytrzymaj oba przyciski jednocześnie. Sygnalizator zacznie automatycznie przełączać kolor diody

ITEM NO.DESCRIPTION
64107BAT Multi-Colour Bite Alarm & Protective Case