Steri-7 Xtra Fish Care Antiseptic Spray

Seria nowoczesnych produktów do dezynfekcji, czyszczenia i higieny STERI-7 Xtra for Aquaculture, została stworzona specjalnie dla zapewniania pełnego bezpieczeństwa rybom i wędkarzom. Stworzona przez rmą STERI-7 Worldwide z Wielkiej Brytanii. Produkty przeszły niezależne testy w celu zwalczania patogenów środowiska wodnego, dzięki czemu zapewniają najwyższą efektywność w zapewnieniu higieny w gospodarce rybnej i wędkarstwie. Znajdują się na liście Defra Aquaculture Disinfectant Listing Scheme CEFA.

  • Firma STERI-7, z Wielkiej Bry- tanii działa na rynku międzyna- rodowym w sektorach: Zdrowia, Produkcji i dystrybucji żywności, Rolnictwie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.STERI-7.com
  • Firma STERI-7 spełnia wyma- gania BPR (Biocidal Products Re- gulations) wydane przez HSE,gov. uk, produkcja spełnia normę ISO 13485, oraz regulacje: DEFRA, CE- FAS, DARD, WHO i TGA.

Badania kliniczne potwierdziły jego wysoką skuteczność w dezynfekcji ran pyska i ciała ryb. Wykorzystuje technologię STERI-7 Reactive Barrier Technology (RBT). Jest stworzony do eliminacji niebezpiecznych bakterii i wirusów. Po nałożeniu działa niezwykle szybko, zabijając 99.9999% (log6) zagrożeń w ciągu kilku sekund, zapewniając że rany są wolne od baraterii i wirusów, gdy ryba wraca do wody.

 

ITEM NOSIZE
51397100ml